Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
**ÖRNEKTİR**
YAZILIM KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR
1.1. KİRAYA VEREN BİLGİLERİ
Ünvanı : E MANEVRA E-ticaret Sistemleri
Adresi : Zeytinlik Mah. Halkçı Sk. No: 29/7 Bakırköy, İstanbul
Telefon : +908508409638
e-Posta : info@emanevra.com
İşbu sözleşmede "E MANEVRA" olarak anılacaktır.
1.2. KİRACI
Ad Soyad :
Adres :
Telefon :
E-Mail :
İşbu sözleşmede "KİRACI" olarak anılacaktır.
1.3.TANIMLAR
Kiracı: E MANEVRA ürünlerini sözleşmede belirtilen süre, ücret ve şartlar ile ticari amaçla kiralayan ve E MANEVRA müşterisi olan gerçek veya tüzel kişidir.
Kiraya Veren: E MANEVRA e-ticaret yazılım sistemlerinin geliştiricisi ve eser sahibi olarak yazılım hizmetlerinin kullanılmasını belirli bir süre ile ve belirli bir ücret karşılığı kiralayan ve kiracının kullanabilmesi için kurulum ve satış sonrası hizmet veren tüzel kişi tacirdir.
Demo: E MANEVRA tarafından potansiyel müşterilere E MANEVRA tarafından belirlenen süre boyunca E MANEVRA ürünlerinin kullanılmasının sağlandığı ücretsiz deneme yazılımı hizmetidir.
E MANEVRA Ürünleri: Başlangıç, Standart ve Profesyonel olmak üzere 3 ayrı paket halinde satışa sunulan, E MANEVRA tarafından geliştirilen ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince eser olarak nitelendirilen ve eser sahipliği hakları tamamı ile E MANEVRA’da bulunan e-ticaret yazılım sistemleridir.
Yazılım Kurulumu: E MANEVRA tarafından, KİRACI'nın belirttiği alan adına sahip internet sitesinde KİRACI'nın kiraladığı ürünün kullanılmaya hazır hale getirilmesi işlemleridir.
Kiracı Web Sitesi/Sistemi: E MANEVRA e-ticaret yazılım sistemlerinin E MANEVRA tarafından kurulduğu ve ancak Kiracı tarafından işletilen, ticari iş ve işlemlerde kullanılan e-ticaret sitesidir.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu sözleşmenin konusu, KİRACI'nın https://www.E MANEVRA.com/ internet sitesi ve bağlı tüm interaktif uygulamaları üzerinden sipariş talebinde bulunduğu ve ayrıca işbu sözleşmenin 3. maddesinde nitelik ve şartları açıkça belirtilen E MANEVRA e-ticaret yazılım sistemi paketinin KİRACI tarafından kiralanmasına ve yenilenmesine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürün Adı : Kiralanan yazılım paketinin adı
Ürün Adedi :
Ürün Birim Fiyatı : 0.00 TL
Genel Toplam : 0.00 Tl
Ödeme Şekli :
Sipariş Tarihi :
Yıllık Yenileme Ücreti : Güncel paket fiyatının %40'dır
4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. KİRACI, işbu sözleşmenin ifasından önce ve sırasında vermiş olduğu tüm kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, vermiş olduğu iletişim bilgilerinin E MANEVRA tarafından kendisine bildirimde bulunmak için kullanılacağını, iletişim bilgilerinde oluşan değişiklikleri E MANEVRA’nin oluşan/oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
4.2. E MANEVRA, sözleşme konusu e-ticaret altyapı hizmetini KİRACI'nın sipariş verirken belirttiği alan adına kurulum yapmak, sözleşme konusu e-ticaret altyapısına ilişkin teknik hata ya da düzenlemeler konusunda satış sonrası hizmet vermek, KİRACI tarafından işletilen e-ticaret sitesine sunucu hizmeti sağlamakla yükümlüdür.
4.3. KİRACI tarafından sipariş verilen E MANEVRA ürün paketinin, işbu sözleşmenin kurulmasından itibaren 2 iş günü içinde KİRACI tarafından sipariş verme sırasında bildirilen alan adına kurulumu yapılır. E-ticaret altyapısı kurulum hizmetinin, mücbir sebepler (savaş, olağanüstü hal, doğal afetler, salgın hastalık vb.), E MANEVRA’nin müdahale edemeyeceği 3. kişi ve kurumlardan kaynaklanan sebeplerle 2 iş günü içinde KİRACI tarafından belirtilen alan adına kurulumunun yapılamaması halinde E MANEVRA sorumlu tutulamaz. İşbu halde KİRACI'nın imkansızlığın ortadan kalkmasından sonra hizmetin verilmesini talep hakkı bulunmaktadır.
4.4. KİRACI, işbu sözleşmenin kabulü ile satın aldığı hizmetin kullanımına ilişkin yasa ve kurallara, E MANEVRA tarafından kendisine bildirilen ve ayrıca KİRACI'nın bilmesi gerektiği kabul edilen, hizmetin kullanımına ilişkin tüm kurallara uyacağını aksi halde KİRACI ile sözleşme dışı 3. kişiler arasında doğacak ihtilaf ve uyuşmazlıklardan E MANEVRA’nin hiçbir hal ve şartta sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.5. E MANEVRA, www.E MANEVRA.com internet sitesinde ve diğer online satış platformlarında yer alan mevcut hizmet ve hizmet içerikleri ile kullanım koşulları ve diğer bilgilerde her türlü değişiklik ve güncellemeyi istediği an yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik ve güncellemeler, www.E MANEVRA.com internet sitesinde ve diğer online satış platformlarında yayımlandığı anda yürürlüğe girer. E MANEVRA, değişiklik ve güncelleme yapmasından ve/veya teknik sebepler veya yer sağlayıcıdan kaynaklanan sebeplerle yapamamasından doğabilecek hatalardan dolayı hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.
4.6. E MANEVRA, işbu sözleşme ile satışı yapılan e-ticaret altyapı hizmetinin satın alınmasından sonra KİRACI tarafından yürütülecek ticari faaliyetler, reklam ve tanıtım çalışmaları, satış ve satışa ilişkin işlemler ile KİRACI'nın sözleşme konusu e-ticaret altyapısını kullanarak sattığı ürün ve hizmetlere ilişkin hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez. E MANEVRA, işbu sözleşme ile yalnızca e-ticaret altyapısının kurulum ve çalışmasına ilişkin teknik yükümlülükler ile sunucu hizmeti sağlamayı taahhüt eder. E MANEVRA’nin işbu bu hizmetler dışında KİRACI'ya ve/veya KİRACI'nın ticari faaliyetlerini yürütmesine ilişkin hiçbir görev ve sorumluluğu üstlenmemektedir.
4.7. E MANEVRA, www.E MANEVRA.com internet sitesinden direkt ya da dolaylı olarak diğer sitelere bağlantı(link) verebilir. E MANEVRA, linki verilen sayfalardaki bilgi ya da hizmetlerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bağlantılara ilişkin hiçbir taahhüt ya da tavsiyede bulunmamaktadır. Bu linklerin kullanımından doğacak zararlardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmediği gibi, uygun görmediği linklere erişimi kesme hakkını saklı tutar.
4.8. KİRACI, E MANEVRA ürünlerini kiraladığı süre boyunca, E MANEVRA ürün ve hizmetlerinin kapsamı dışında kalan donanımsal, işletimsel ve altyapısal gereklilikleri tam olarak yerine getireceğini; E MANEVRA’nin KİRACI'dan, KİRACI'nın ürün ve hizmet aldığı 3. parti yazılım ve uygulamalardan, KİRACI'nın entegre olduğu veya hizmet aldığı başkaca yazılım ve uygulamalar ile KİRACI'nın her türlü teknik altyapısından kalan kullanım veya erişim sorunlarından sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
4.9. KİRACI, kendisi veya altyapı, donanım, işletim sistemi hizmetlerini kullandığı firmalardan kaynaklanan sebeplerle KİRACI'nın satın aldığı E MANEVRA ürün paketinde yer alan bir veya birden çok hizmetten faydalanamaması halinde E MANEVRA’nin sorumlu olmadığını ve E MANEVRA’den ücret iadesi, cezai bedel gibi ödemeler yapılmasını talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.
4.10. İşbu sözleşmenin devam ettiği süre boyunca ve E MANEVRA ürününün kurulumunun yapılmasının ardından KİRACI'dan kaynaklanan bir nedenle satın alınan paket içeriğinde yer alan hizmetlerin bir kısmının veya tamamının kullanılamaz duruma gelmesi, KİRACI'nın e-ticaret sitesinde satış yapmaması/yapamaması ve/veya KİRACI'nın E MANEVRA’dan kaynaklanmayan bir sebeple hizmeti kullanmaktan vazgeçmesi ya da yenilememesi hallerinde E MANEVRA tarafından sorumluluk kabul edilmeyeceği gibi ücret iadesi de yapılmayacaktır.
4.11. KİRACI, “E MANEVRA® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.” lisans yazısının ve E MANEVRA logosunun, işbu sözleşme ile kiraladığı ürünün kullanıldığı internet sitesinde sabit olarak yer alacağını, ilgili yazının kaldırılamayacağını ve/veya değiştirilemeyeceğini, bu hususta teklif ve talepte bulunmayacağını veya bu yazıları engellemeye yönelik girişimlerde bulunmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.
4.12. E MANEVRA, E MANEVRA e-ticaret yazılım sistemlerinin kaynak kodlarının değiştirilme, kullanım, dağıtma, kiraya verme ve Madde 9’da sayılan her türlü hakkın münhasıran tek sahibidir. İşbu kaynak kodlar KİRACI ile paylaşılmaz, dış kaynaklı sunuculara kurulumu yapılmaz ve yalnızca E MANEVRA’nin kendi sunucularında bulundurulur.
4.13. KİRACI, sipariş verme sırasında bildirdiği alan adının değiştirilmeyeceğini ve alan adı değişikliği durumunda E MANEVRA’nin sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. Alan adı değişikliği halinde E MANEVRA’nin yeni alan adı ile kurulum yapma yükümlülüğü olmadığı gibi KİRACI'nın alan adı değişikliği yapılmaması işbu sözleşmenin feshi veya ödenen ücretin iadesi için haklı sebep oluşturmaz. E MANEVRA, KİRACI'nın E MANEVRA’nin bilgi ve müdahalesi dışında alan adını değiştirmesi halinde doğacak zararlardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.
4.14. KİRACI, Madde 3’te yer alan yenileme ücretini ödememesi halinde işbu sözleşmenin yenilenmeyeceğini ve Madde 6.5.’in geçerli olacağını ve işbu sözleşmenin yenilenmemesi halinde yenileme süresinin dolmasından itibaren 30 gün içinde E MANEVRA sunucularında yer alan bütün verilerinin silineceğini kabul ve beyan eder. Bu işlemden doğabilecek muhtemel zararların hiçbirinden E MANEVRA sorumlu tutulamaz.
4.15. KİRACI, ticari faaliyetleri kapsamında yapılan yazışmalar hariç olmak üzere, E MANEVRA’nin sağlamış olduğu hosting servisini kullanarak müşterilerine/kullanıcılarına/alıcılarına/hizmet sağladığı kimselere toplu mail gönderimi (mailing) yapamaz.
5. E MANEVRA ÜRÜN VE PAKET İÇERİKLERİ
5.1. E MANEVRA tarafından kullanıcılara sunulan hizmetler 3 (üç) ayrı paket altında toplanmış ve her bir paketi ayrı fiyatlandırılmıştır. E MANEVRA, bu paketlerin içeriğinde ve fiyatlandırmasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
5.2. E MANEVRA tarafından belirlenen paket özellikleri, fiyatları ve tüm ayrıntıları www.E MANEVRA.com/fiyatlar sayfasında açıkça belirtilmiştir,
5.3. E MANEVRA tarafından, paketlerin aylık trafik ve kaynak tüketim limitleri sınırlandırılmıştır. Madde 5.2.’de belirtilen limitlerin KİRACI tarafından aşılması halinde E MANEVRA sistemi tarafından otomatik olarak bir sonraki ay başına kadar yayını durdurulur. KİRACI, limit aşımı sebebi ile yayının durmasından doğan zararlarından E MANEVRA’nin hiçbir hal ve şartta sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
6. SÖZLEŞME SÜRESİ VE MALİ HÜKÜMLER
6.1. İşbu sözleşme 1 (bir) yıl süre ile geçerliliğini koruyacaktır. KİRACI tarafından sözleşmenin yenilenmesi talep edildiği yahut KİRACI tarafından Madde 12’de belirtildiği şekilde feshedilmesi talep edilmediği takdirde işbu sözleşme, Madde 3’te belirtilen yıllık yenileme ücretinin ödenmesi halinde aynı şartlarla 1 (bir) yıl süre ile yenilenmiş sayılacaktır.
6.2. İşbu sözleşmede belirtilen ve Madde 2’de yer alan ürün fiyatı, E MANEVRA tarafından talep edilen kurulum ücretidir. İşbu sözleşmenin Madde 6.1.’de belirtildiği şekilde yenilenmesi halinde yıllık yenileme ücreti Madde 2’de ayrıca belirtilmiştir. İşbu sözleşmenin kurulması ile beraber KİRACI'dan kurulum ücreti tahsil edilir. Sözleşmenin yenilenmesi halinde KİRACI'dan tekrar kurulum ücreti talep edilmez, yalnızca yıllık yenileme ücreti talep edilir.
6.3. E MANEVRA, yıllık yenileme ücretinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6.4. İşbu sözleşmenin aynı şartlarla yenilenmesi halinde E MANEVRA tarafından teknik destek, barındırma ve yedekleme hizmetleri verilecektir.
6.5. KİRACI tarafından E MANEVRA ürününü kullanıldığı sitenin yayına girme tarihinin bir sonraki yılda karşılık geldiği gün KİRACI’nın yenileme süresinin başlangıç tarihi kabul edilir. E MANEVRA tarafından, KİRACI’nın yenileme süresinin başlangıç tarihinden 15(on beş) gün öncesinde başlamak üzere toplamda 4 defa yenileme süresi ve yenileme ücretine ilişkin bilgilendirme mesaj ve/veya e-posta olarak KİRACI’ya gönderilir. KİRACI tarafından, yenileme süresinin başlangıcından itibaren 5 gün süre içinde yenileme ücretinin ödenmemesi halinde, E MANEVRA tarafından verilen kiralama ve barındırma hizmetleri durdurularak KİRACI’nın E MANEVRA ürün ve hizmetlerine erişimi durdurulur. KİRACI’nın yenileme ücretinin ödenmemesi sebebi ile ürün ve hizmetlerden faydalanamaması halinde sözleşme ücretinin iadesini isteme hakkı bulunmamaktadır.
6.6. E MANEVRA, www.E MANEVRA.com internet sitesinde yer alan fiyatlandırmalarda internet sitesinin yazılımsal olarak iyileştirilmesi, güncelleme yapılması gibi işlemlerden kaynaklanan hatalar dahil olmak üzere herhangi bir sebepten doğan eksik ya da yanlış fiyatlandırmaları düzeltme/değiştirme hakkını saklı tutar.
6.7. E MANEVRA, www.E MANEVRA.com internet sitesinde ve diğer online satış platformlarında yer alan mevcut ürün ve ürün içerikleri ile kullanım koşulları ve diğer bilgilerde her türlü değişiklik ve güncellemeyi istediği an yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik ve güncellemeler, www.E MANEVRA.com internet sitesinde ve diğer online satış platformlarında yayımlandığı anda yürürlüğe girer. E MANEVRA, değişiklik ve güncelleme yapmasından ve/veya teknik sebepler veya yer sağlayıcıdan kaynaklanan sebeplerle yapamamasından doğabilecek sipariş ya da ödeme hatalarından dolayı hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.
6.8. İşbu sözleşmeye konu ürün yazılımının kurulumunun tamamlanması ile beraber E MANEVRA işbu sözlşemeden doğan yazılım kurulum yükümlülüğünü yerine getirmiş ve Madde 3’te belirtilen paket kurulum ücretine hak kazanmış olacaktır. İşbu sebeple KİRACI'nın kiraladığı ürünün E MANEVRA tarafından kurulum işlemlerinin tamamlanmasının ardından KİRACI tarafından ücret iadesi talep edilemez.
6.9. KİRACI tarafından satın alınan ürünün kurulumu yapılmadan evvel KİRACI'nın geçerli ve yeterli bir neden olmaksızın, keyfiyen ve E MANEVRA’den kaynaklanmayan bir nedenle ücret iadesi talep etmesi halinde E MANEVRA’nin ücret iadesi yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşbu halde E MANEVRA’nin işbu sözleşmeyi feshederek zararını tazmin etme hakkı saklıdır.
7. ÖDEME
7.1. KİRACI, işbu sözleşmeyi onaylamadan önce, sözleşme konusu ürün ve pakete ilişkin birim fiyat, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ek ödeme ve vergiler, paket içeriğinde yer alan hizmetler ve diğer tüm ödemeler konusunda bilgilendirildiğini işbu sözleşmeyi onaylayarak peşinen kabul eder.
7.2. KİRACI, işbu sözleşmeyi kabul ile satın aldığı ürüne ilişkin ödeme ile ek ödeme ve vergileri, www.E MANEVRA.com internet sitesi ve bağlı tüm interaktif uygulamaları ve/veya diğer online satış platformlarında açıkça belirtilen şekil ve şartlarda yapmak zorundadır. KİRACI'nın ödeme ve ödemeye ilişkin tüm yükümlülükleri kendisine aittir. KİRACI, işbu sözleşmeye konu ürün/sipariş dışında kalan tüm ürün alımlarının işbu sözleşme kapsamı dışında olduğunu kabul ve taahhüt eder.
7.3. KİRACI, sözleşme konusu ürünün ödemesine ilişkin kredi kartı ile ödeme veya havale/eft seçeneklerinden yalnızca birini seçerek ödeme yapabilir. KİRACI, işbu sözleşmenin kurulması esnasında veya en geç ürünün E MANEVRA tarafından kurulması sırasında seçmiş olduğu ödeme yöntemi ile ödeme yapmak zorundadır.
7.4. KİRACI'nın kredi kartı/banka kartı ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde ürün bedeli, işbu sözleşmenin onaylanmasından sonra KİRACI tarafından bildirilen kredi kartı/banka kartı bilgileri kullanılarak E MANEVRA tarafından tahsil edilir. Ödemenin belirtilen kredi kartı/banka kartından tahsil edildiğine ilişkin KİRACI'ya bilgilendirme gönderilir. KİRACI tarafından kredi kartı/banka kartı bilgilerinin yanlış veya eksik girilmesi, banka ve finans kuruluşlarından kaynaklanan problemler ve/veya KİRACI ile banka/finans kuruluşları arasındaki ihtilaf sebebi ile ödemenin tahsil edilememesi halinde sipariş kabul edilmez ve işbu sözleşme taraflar arasında hüküm ifade etmez.
7.5. KİRACI'nın, kredi kartı/banka kartı ile ödeme seçeneklerini kullanması halinde, ödeme için kullandığı kredi kartı/banka kartı bilgilerinin eksik ya da hatalı olması, başkasının bilgileri kullanılarak oluşturulan kredi kartı/banka kartının kullanılması, kartın başkasına ait olması ve/veya kredi kartı/banka kartının çalıntı olması hallerinde doğacak uyuşmazlık, zarar ve cezalardan E MANEVRA hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.
8. KURULUM VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER
8.1. İşbu sözleşme ile KİRACI tarafından sipariş verilip ürün satın alındıktan sonra E MANEVRA ekibi tarafından KİRACI'nın işbu sözleşmede belirtilen iletişim adresleri kanalıyla KİRACI ile iletişim kurulur. E MANEVRA ekibi tarafından, KİRACI'ya ait web sitesine uzaktan bağlantı (anydesk vb. bir uygulama ile) sağlanarak DNS yönlendirmesi yapılır ve ardından 24 saat içinde E MANEVRA sunucularında kurulum gerçekleştirilir. Kurulumun ardından KİRACI'nın sistemi kullanabilmesi için gerekli olan linkler ve panele geçici giriş bilgileri KİRACI'ya gönderilir. KİRACI, E MANEVRA tarafından kendisine gönderilen panel giriş bilgileri ve şifreyi dilediği gibi değiştirebilir.
8.2. KİRACI Tarafından işbu sözleşmenin kurulmasından önce demo(ücretsiz deneme yazılımı) kullanılmaması halinde, 15 günlük demo kullanım süresi işbu sözleşmenin başlangıç ve yenileme sürelerine dahil edilmez. Demo kullanımı, işbu sözleşmenin kurulmasından önce KİRACI’ya sağlanan bir hak olup işbu sözleşmenin kurulması ile KİRACI demo kullanımından doğan ücretsiz kullanım haklarından vazgeçmiş sayılır. İşbu sebeple, KİRACI’nın işbu sözleşmenin kurulmasından sonra ücretsiz deneme ve buna bağlı olarak cayma hakkı bulunmamaktadır.
8.3. E MANEVRA tarafından kurulumun tamamlanmasının ardından E MANEVRA ekibi tarafından haftanın 2 günü ve günde 1 saat toplam 2 saat olacak şekilde KİRACI ve/veya yetkilendirdiği çalışanlarına ürünün nasıl kullanılacağına ilişkin çevrimiçi eğitim verilir.
8.4. E MANEVRA ürünü satın alınmasının ve kurulumun yapılmasının ardından yalnızca KİRACI ve/veya yetkilendirdiği kişiler tarafından E MANEVRA satış sonrası hizmetlerine ulaşabileceği ve destek talep edebileceği bir panel aktif hale gelir. İşbu sözleşmenin geçerliliğini koruduğu süre boyunca KİRACI ve/veya yetkilendirdiği kişiler tarafından panel aktif halde olacaktır. İşbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinin ve KİRACI'nın E MANEVRA ürünlerine erişiminin kesilmesi ile beraber KİRACI'nın panele erişimi de kesilmiş olacaktır.
9. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET
9.1. E MANEVRA, KİRACI'nın web sitesine kurmuş olduğu e-ticaret sistemlerinin yazılımından doğan tüm fikri ve sınai hakların sahibidir. E MANEVRA tarafından işbu sözleşmeye konu hizmet kapsamından KİRACI ile paylaşılan yazılım programları, web site tasarım ve uygulamaları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, ara yüzler, teknik özellikler, ürün plan ve teknolojileri üzerinde E MANEVRA münhasıran hak sahibidir. Bunlar üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları da sadece E MANEVRA’a aittir. KİRACI bunları işbu sözleşme kapsamında verilen hizmet dışında tek başına kullanamaz, çoğaltamaz, değiştiremez, bunlar üzerinde E MANEVRA ya da 3. kişilere karşı mülkiyet iddiasında bulunamaz veya 3. kişilerin kullanımına tahsis edemez.
9.2. E MANEVRA, E MANEVRA yazılım ürününün kurulduğu KİRACI'ya ait e-ticaret sitesinde sergilenen ürünlere yönelik KİRACI ile 3. kişiler arasında doğacak fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin anlaşma ve uyuşmazlıklardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.
9.3. E MANEVRA, KİRACI ile 3. kişiler arasında sözleşme konusu ürünlerin fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin doğan uyuşmazlıklarda kendisine intikal eden mahkeme/kurum kararları uyarınca iş ve işlem yapacaktır.
10. GİZLİLİK
10.1. Tarafların, işbu Sözleşme süresince ya da işbu Sözleşme herhangi bir sebeple sona erdikten sonra, süresiz olarak, Taraflar hakkında halihazırda kamunun bilgisinde olan bilgiler haricinde, edindikleri her türlü ticari sır ve/veya patent, telif hakkı, marka, ticari sır yada diğer yasal korunmaya konu olan yada olmayan her türlü yenilik ile tarafların ortakları, yöneticileri, paydaşları ya da yatırımcıları hakkında öğrendikleri tüm bilgiler ''gizli bilgi'' sayılır.
10.2. Taraflar, yukarıda sayılan gizli bilgiler ile her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını doğrudan ya da dolaylı şekilde kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü kişilerle paylaşmayacaklarını ve bu bilgilerin muhafazası azami düzeyde özen göstereceklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
10.3. Tarafların, gizli bilgiyi sadece veriliş amacına uygun olarak kullanmak ve konuyla ilgili olmaları şartıyla “bilmesi gereken” prensibine göre kendi personeline, bu sözleşme şartlarına uymalarını sağlamak sureti ile verme hakları saklıdır.
10.4. Taraflardan biri kanunlar ya da bağlı bulunduğu diğer yasal zorunluluklar çerçevesinde, yukarıda tanımlanan bilgileri paylaşmak zorunda kalırsa, paylaşmadan önce diğer taraf ile mutabakatta bulunacaktır.
10.5. İşbu maddeye ilişkin yükümlülükleri ihlal eden taraf, diğer tarafın uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer taraf'ın işbu sözleşmeyi fesih hakkı ile fesih nedeniyle uğradığı zararları ayrıca talep hakkı saklıdır.
11. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI
11.1. E MANEVRA, işbu sözleşme kapsamında KİRACI tarafından belirtilen alan adına E MANEVRA E-ticaret Sistemleri kurulumunun yapılmasından sonra KİRACI tarafından yapılan ticari faaliyetler kapsamında kişisel verilerin işlenmesinden doğan ihtilaf ve zararlardan hiçbir halde sorumluluk kabul etmez.
11.2. KİRACI tarafından işlenen kişisel verilerin işlenmesi, aktarımı ve saklanmasına ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilen yükümlülükler tamamı ile KİRACI'nın sorumluluğunda olup, E MANEVRA işbu sözleşmeye dayalı kurulum, barındırma ve teknik hizmetler kapsamında KİRACI tarafından işlenen ve E MANEVRA’a aktarılan kişisel verilerin güvenliğini en üst düzeyde sağlamayı kabul eder. Ancak işbu taahhüt, hiçbir hal ve şartta SOFFTR’nin KİRACI'nın ticari faaliyetleri sırasında yapmış olduğu kişisel veri işleme, aktarım, saklama ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması faaliyetlerinin hukuka aykırılığı ve KİRACI ile 3. kişiler arasında doğacak ihtilaf ve zararlardan SOFFTR’nin sorumlu tutulabileceği anlamı taşımamaktadır.
12. SÖZLEŞMENİN FESHİ
12.1. Taraflar, en az 15 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak şartı ile gerekçesiz olarak işbu sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Taraflar, fesihten kaynaklanan herhangi bir hak ve ücret iadesi talebinde bulunamayacağı gibi tazminat da talep edemezler.
12.2. Tarafların, Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshinden sonra ve süresiz olarak Sözleşme’nin 9. ve 10. Maddelerinde belirtilen yükümlülükleri devam edecektir.
13. DİĞER HÜKÜMLER
13.1. Taraflar işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, taraflar arasında yapılan tüm e-posta yazışmaları ile E MANEVRA’nin online satış platformunun veritabanı ile sunucularında bulunan tüm elektronik veri ve kayıtların, kesin ve bağlayıcı delil teşkil edeceğini, işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 hükmü gereğince delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.
13.2. Taraflar arasında, e-ticaret sistemi kurulum hizmeti sebebi ile ticari ilişki kurulmuş olup, KİRACI'nın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici olarak sayılmadığı ve bu sebeple Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bağlı düzenlemelerinin işbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda uygulama yeri bulamayacağı tarafların kabulündedir.
13.3. Sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların sulh yolu ile çözülmesi yönünde azami gayret gösterilecektir. Mahkeme yolu ile çözülecek uyuşmazlıklarda İstanbul Ticaret mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
13.4. Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile ilgili yönetmelik ve tüzük hükümleri uygulanacaktır.